Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych