Nie oglądaj zła! Zło Dobrem zwyciężaj!

Dlaczego nie oglądać złych rzeczy (informacji, filmów, dokumentów, itp.)?

Oglądanie przemocy w mediach niszczy psychikę twojego dziecka i ma bardzo duży wpływ na dorosłych!

Wyniki prowadzonych na świecie oraz Polsce badań dowodzą, że zarówno dzieci, jak i nastolatki oglądające często programy nasycone scenami przemocy:

  • przejawiają szczególne znieczulenie wobec agresji i okrucieństwa,
  • są bardziej agresywne wobec rówieśników niż młodzi oglądający programy neutralne, uczą się technik przemocy, 
  • nabierają przeświadczenie, że świat jest niebezpieczny i wrogi, a przemoc jest powszechna, i społecznie akceptowana, 
  • są przekonani o tym, że przemoc się opłaca, 
  • wydaje im się, że ludzie głównie w ten sposób rozstrzygają nieporozumienia i konflikty, 
  • gorzej się uczą, gdyż wykazują wielką pasywność i bierność oraz znacznie niższy poziom pomysłowości i wyobraźni we własnej twórczości,
  • przeżywają silne stany lekowe i nocne koszmary, 
  • u części rozwija sie postawa agresywno-lękowa (tak bardzo obawiają się agresji, że w warunkach rozmytej odpowiedzialności, braku osłony ze strony starszych lub silniejszych, atakują innych).


Internet dla osób, które w sposób rozsądny z niego korzystają może stać się narzędziem rozwoju!