Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu

Uzależnienia

Wyróżnia się pięć podtypów uzależnienia związanego z internetem:

  1. erotomanię internetową;
  2. socjomanię internetową, czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych;
  3. uzależnienie od sieci internetowej;
  4. przeciążenie informacyjne, czyli przymus pobierania informacji;
  5. uzależnienie od komputera.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym:
http://www.pomoc.lichen.pl/index.php?kategorie=37&sekcja=48&strony=177

Inne zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z Internetem

  1. Niechciane i nieodpowiednie treści;
  2. Nękanie w Internecie (cyberprzemoc, cyberbulling, mobing elektroniczny, prześladowanie internetowe) – to wykorzystywanie technik komunikacyjnych i internetowych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego zachowania się osoby lub grupy osób, mającego na celu krzywdzenie innych;
  3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w Sieci;
  4. Łamanie prawa /straty finansowe;